Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Distriktsmålekontoret Vestlandet

Distriktsmålekontoret Vestlandet (DMKV) ble stiftet i 1990 samtidig som Unionen fagforening og er en del av foreningens virke. Tidligere hadde hver fagforening sitt målekontor. I januar 2012 kjøpte Tømrernes Fagforening seg inn i DMKV som en del av sammenslåingsprosessen.

DMKV måler i dag for følgende fag i Hordaland og Sogn og fjordane: betong, tømmer, murer, maler, byggtapetserer, taktekkere og isolatører.

Målekontoret har tre ansatte målere på full tid, med Johnny Helland som måler for betong og mur. Kjetil Dahle er måler for maler, byggtapetserer, taktekker og isolatørfagene og Einar Salbu som måler for tømmer.

 

I motsetning til andre lønnsystemer har vi vårt eget målekontor som vi medlemmer eier. Her kan vi søke bistand hos oppmålerne. Målerne skal også bistå medlemmene utover målevirksomheten. De er tillitsmenn, ansatt av bygningsarbeidende medlemmer i Unionen og har plikt til å være akkordlagene behjelpelig med å løse eventuelle tvister, informere om rettigheter og plikter i gjeldene lover, overenskomster, hovedavtalen og bestemmelser som kan være til fordel for bygningsarbeiderne å få kjennskap til.

 

Endelig og ikke minst skal målerne drive skoleringsvirksomhet ved å holde kurs med innføring i akkordtariffenes gjeldende bestemmelser. Det holdes ca. to kurs i året. Ett om våren og ett om høsten. De skal også medvirke til at medlemmene kommer på avdelingens og forbundets mange kurstilbud.

 

Målerne har også ett ansvar for å bidra til sikkerhet og trivsel på byggeplassene gjennom bruk av overenskomsten og akkordtariffene.

 

Følgende prinsipper ligger til grunn for lønnsystemet:

-          Det må være rettferdig

-          Det må være stimulerende

-          Det må være lett å forstå

-          Det må være lett å administrere

 

Lønnsystemet bygger på at det er fagfolk i lagene, og at partene er motivert. Videre at arbeidstiden overholdes. Skulle eventuelle tvister oppstå, skal det søkes løst ved hjelp av målekontorene. Løses det ikke der, sendes saken videre til partenes tariffråd.

 

 

Kontakt oss gjerne:

 

Sentralbord : 480 55 200

 

Johnny Helland

920 67 612

johnny.helland@fellesforbundet.org

 

Kjetil Dahle

920 67 613

kjetil.dahle@fellesforbundet.org

 

Einar Salbu

970 13 665                                                                                   

einar.salbu@fellesforbundet.org