Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Elektronisk timebok

Distriktsmålekontoret Vestlandet har fått utarbeidet "elektronisk timebok" samt "sammendrag timer" som er tenkt brukt ved akkordarbeid.

Disse to dokumentene er exel regneark og fungerer på tilnærmet samme måten som de eksisterende timebøkene.

Dobbeltklikk på linken "elektronisk timebok" og velg å lagre regnearket på din pc. Når du navngir filen bør du tenke på at den skal være lett å finne igjen.                                                                                                                          

En del av navnet vil naturlig være prosjektnavn samt dato eller ukenr. Utfyllingen skjer på samme måte som i timeboken bare med den forskjellen at dette er et regneark som summerer selv. Et regneark varer i en uke og rekker til akkordlag på opptil 28 mann. Vær obs på at regnearket går over to sider (14 navn pr side) men det er ikke automatisk summering av begge sidene, så dette må gjøres manuelt. Vi har valgt dette bevisst slik at akkordlag som ikke er større enn 14 mann kan bruke regnearket over en 14 dagers periode. Når man begynner på en ny uke / periode åpner man ett nytt skjema fra hjemmesiden på samme måte og navngir det med aktuelt prosjektnavn samt dato/ukenr.                                                                                                     

Levering til arbeidsgiver skjer enten pr e-post hvor de aktuelle regnearkene legges ved, eller ved utskrift og direkte avlevering. Husk kopi til målekontoret!

Den andre filen "sammendrag timer" fungerer på samme måten men den har selvsagt lengre "levetid". Dette regnearket summerer akkordlag på opptil 28 mann over en periode på 14 uker.

Lurer en på noe tar en kontakt med målekontoret:

Elektronisk timebok

Sammendrag timer