Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Årsmøte Unionen Fagforening

bilde til nyhetssak

Unionen fagforening avdeling 747 avholdt Årsmøte den 14. april i Folkets Hus kl. 16: 00 hvor 39 medlemmer var tilstede.

Følgende dagsorden var oppe til behandling:

1. Åpning

2. Konstituering

3. Den aktuelle situasjon v/ Mads Kleven

4. Årsberetning 2015

5. Årsregnskap 2015

6. Innkomne forslag

7. Budsjett 2016

8. Valg

9. Avsluttning

Alle styrets forslag  ble enstemmig vedtatt med et tillegg i forslag 1.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.