Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Har du en "dårlig" kollega?

Tekst: Stein Bruse Hofstedt

Sørg for at vedkommende blir organisert, som du. HUSK, - så lenge kollegaen din er uorganisert, så står vedkommende på parti med arbeidsgiver i spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår! Altså, vedkommende er din motstander (din fiende), i kampen for bedring av lønns- og arbeidsvilkår.
Uansett hva vedkommende sier, så er det sånn. Den dagen kampen tilspisser seg og du går ut i streik, så vil vedkommende arbeide videre og være med å sørge for at streiken blir minst mulig belastende for bedriften, og dermed også medvirke til at du må streike lenger enn nødvendig for å få gjennomslag for dine krav.
Etterpå får han akkurat det samme som du, og akkurat det er det mange som ikke forstår. Årsaken finner vi i historien fra da arbeidstakerne begynte å organisere seg. Arbeidsgiverne var motstandere av at arbeidstakerne skulle organisere seg, og begynte å gi høyere lønn til de uorganiserte, i håp om at de organiserte da skulle melde seg ut igjen. Slik vil vi ikke ha det. Derfor har overenskomstene formuleringer som gjør at arbeidsgiver ikke kan gjøre det, men det resulterer også i at de uorganiserte får det samme som de organiserte. De er kollegaer, ja, - men ikke gode kollegaer. De er snyltere.