Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Hvordan bør fremtidens Fellesoverenskomst for byggfag se ut?

bilde til nyhetssak

Tekst: Mads Kleven

Tariffoppgjøret for Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) er nylig vedtatt av medlemmene gjennom uravstemning. Som en del av resultatet ble partene enig om å nedsette flere utvalg. Disse vil på mange måte gå litt inn i hverandre, men de skal ta for seg:
- Hvordan forbedre produktiviteten og gjøre akkord til det foretrukne lønnssystemet
- Videre arbeid for et seriøst arbeidsliv og en seriøs byggenæring
- Helhetlig gjennomgang av overenskomsten for å gjøre den til virkemiddel for innovasjon, seriøsitet, og produktivitet. Forenkle tekster for å gjøre den lettere å bruke for begge parter, samt bidra til organisering både hos arbeidstaker og arbeidsgiversiden.

Forbundet vil starte arbeidet i løpet av høsten, men det er også viktig at vi som forening bidrar med innspill og konstruktive tanker i arbeidet. I den anledning er det ønskelig og viktig at dere som medlemmer, som arbeider på overenskomsten, bidrar med deres synspunkter.

• Er det deler av dagens overenskomst dere aldri bruker og dermed kan gå ut?
• Er det noen mangler dere til stadighet tenker på ved bruk av overenskomsten?
• Hva er den største hindringen for at det ikke arbeides akkord i din bedrift?
• De som arbeider akkord, hva er svakheten i dagens overenskomst tekst?
• Hvordan bør oppmåling skje i fremtiden etter hvert som man digitaliserer byggebransjen?

Det er mange spørsmål som kan stilles, men jeg er sikker på at mange som har lest i overenskomsten, bruker den til vanlig, har meninger om hva som bør forbedres, fjernes eller tillegges.

Vi ønsker alle innspill velkommen og vil behandle disse i styret. Så vi håper på mange innspill fra dere som kjenner overenskomsten best. Innspill kan sendes til oss på unionen@fellesforbundet.org