Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Meklingen for byggeindustrien går til utløp imorgen

Det er meldt plassfratredelse for i alt ca. 5 750 organiserte arbeidstakere i ca. 270 bedrifter tilsluttet Byggenæringens Landsforening og bedrifter vi har direkteavtale med på Overenskomsten for byggeindustrien. Denne meklingen har utløp fredag 8. april kl 24.00.