Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Hovedkrav på styrking av kjøpekraft og pensjon

bilde til nyhetssak

Økt kjøpekraft, Avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon og et seriøst arbeidsliv. Fellesforbundets forbundsstyre vedtok tirsdag at dette skal være de viktigste kravene ved årets tariffoppgjør. Ved siden av dette vil forbundet fremme krav om etter- og videreutdanning, forskuttering av sykepenger og korte velferdspermisjoner. Et enstemmig forbundsstyre krever et forbundsvist oppgjør.

Les mer her: 

Kilde: Fellesfdorbundet.no