Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Innleie: Flere faste jobber

Fra 01.01.2019 trer nye bestemmelser om regler for innleie i kraft. Fellesforbundet mener dette vil gi oss mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og at det vil begrense bruken av innleid arbeidskraft.

Etter nyttår er kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om innleie fra et bemanningsbyrå.

Gå til Fellesaforbundets sider om INNLEIE: