Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Regler for permittering pga kulde

Vi mottatt noen spørsmål om permitteringsregler i forbindelse med kulden som herjer. Her kommer svaret vårt.

Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) har en § som omhandler midlertidig stans.

§9-1.1 Midlertidig stans på grunn av mangel på materialer, redskap eller på grunn av andre forhold.
Når arbeid på akkord eller tid må stanse og arbeidstakeren ikke anvises annet arbeid, betales han sin timelønn for den tid han må gå ledig. Dette gjelder dog ikke hvos stansen skyldes forhold som bedriften ikke kunne hindre, når arbeidstakeren har fått beskjed 3 dager før.

Som nevnt over er det anledning å permittere med 3 dagers varsel dersom utenforstående forhold som bedriften ikke kan råde over inntreffer. Men den nevte paragrafen gjelder ikke for vær / kulde, etter permitteringsreglene ble laget. Dette er slått fast i protokoll av 1989 mellom BNL og Fellesforbundet. Se den her. (punkt 4)

Har dere spørsmål om permitteringsreglene ta kontakt med oss på kontoret.