Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Om oss

Unionen Fagforening organiserer innenfor Byggfag, Byggindustrien, Havbruk, Glass, Asfaltarbeid og Veivedlikehold, Steinindustrien, Jordbruks- og Gartnerinæringen samt Naturbruk. Unionen Fagforening organiserer nevnte yrkesgrupper i 24 kommuner i Hordaland slik kartet under illustrerer, unntatt er rørleggere i Bergen som der har egen Fagforening. I Tysnes er det kun innenfor havbruk at vi har organisasjonsrett.