Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Medlemsmøte, valg av delegater

ONS
21

Sagveien 24
Dato: 21.08.2019 – 21.08.2019
Tidspunkt: 18.00 – 20.00

Valg av delegater til Fellesforbundets landsmøte.

Det skal velges 3 delegater og 2 varadelegater til Fellesforbundets landsmøte, som avholdes 11. til 16. oktober 2019.

Klubbene kan gjerne sende inn forslag på kandidater som vi må ha innen 21. august. Påmeldingsfristen er fredag 23. august da vi må bestille mat.

Send din påmelding til: avd850@fellesforbundet.org