Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Ekstra fordeler i Ogf

Ogfs egne medlemsfordeler

  • Dekt reduserte feriepenger
  • En halvtime gratis advokatbistand i private saker
  • Støtteordning for etterlatte
  • Økonomisk støtte ved arbeidsledighet
  • Rentefritt lån om bedriften går konkurs
  • Et faglig nettverk

Støtte til kurs/studier

  • Inntil 6.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Grafisk stipendordning
  • Inntil 5.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Oslo grafiske fagforening
  • I tillegg kan du søke støtte fra LOs utdanningsfond
  • Halv pris på kurs hos IGM hvis det er tariffavtale på din arbeidsplass