Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

EU strammer grepet

Faglig høstkonferanse i Oslo, torsdag 8 november og fredag 9 november, Kulturhuset i Oslo. Konferanseavgift er kr. 500,- pr dag inkl lunsj og kaffe

LO  i Oslo, Stavanger, Trondheim i samarbeid med Nei til EUs Faglige utvalg arrangerer EUs arbeidsmarkedsbyrå , ACER og Nei til EUs søksmål
torsdag 8.11 fra 09.30 – 15.30
Konferansen starter med at Roar Eilertsen og Idar Helle fra De Facto legger fram sin helt nye utredning om EUs arbeidsmarkedsmyndighet ELA.  EUs siste nyskapning som skal passe på at Norge følger alle EU-regler på arbeidslivets område. Geir Vollsæter, spesialrådgiver i IndustriEnergi innleder om ACER, EUs fjerde energipakke, muligheten for å regulere strømpriser og sikre industri.
I strid med Grunnloven? Hans Petter Graver. Nei til EUs grunnlovsrettssak. Kathrine Kleveland.

Jernbanepakke 4 – anbud for evigheten?
torsdag 8.11 fra 17.00 til 20.00
PUB møte Jæger Pub i Grensen i Oslo
Høydepunktet blir ettermiddagsmøtet om EUs Jernbanepakke 4 som skal behandles i komiteen i høst og i Stortinget på nyåret. Etter at AP har sagt klart nei kan det gå mot veto. Grethe Thorsen fra Lokmannsforbundet innleder. Så må representanter fra partiene svare for seg :
Skal Norge bindes til oppsplitting og anbud på Jernbanen for all framtid? Skal EUs Jernbanebyrå bestemme sikkerheten på norsk jernbane? Vedtak med simpelt flertall?

Fredag fra 09.00 til 13.00 -
Hvem skal bestemme over velferdsstaten?