Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Si fra om ulovlig innleie!

bilde til nyhetssak

Uke 39 (23-27 september) tar vi alle i et krafttak for å melde fra om ulovlig innleie på arbeidsplasser.

Meld fra om mistanke om ulovlig innleie på https://tips.arbeidstilsynet.no/ og innleie@fellesforbundet.no Det har nå kommet et forslag om hvordan de som bryter reglene skal bli straffet. Dette skal behandles i Stortinget om litt, derfor er det viktig å ha fokus på at mange bryter reglene. Her er de nye regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå (etter AML § 14.12.2) Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Dette er i ferd med å bli ødelagt av massiv bruk av innleie, nulltimers kontrakter og ufrivillig deltid. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber. Les mer her: https://www.fellesforbundet.no/kampanje-flere-faste-jobber---mindre-innleie/