Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Medlemsmøte

bilde til nyhetssak

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte onsdag 21. august klokken 18.00 i kjelleren i Sagveien 24. Temaet er Fellesforbundets 8. ordinære Landsmøte 11. - 16. oktober 2019 og valg av delegater til landsmøtet.

Det skal velges 3 delegater og 3 varadelegater til landsmøtet. Vi vil også gå gjennom landsmøtets dagsorden.Klubbene bes sende inn forslag på landsmøte-delegater innen fredag 16. august, samme dag som påmeldingsfristen er satt til. Påmelding og forslag sendes til: avd850@fellesforbundet.org