Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Nye innleieregler fra 1. januar 2019

bilde til nyhetssak

Godt nytt år alle sammen. Fra 01.01.2019 trer nye bestemmelser om regler for innleie i kraft. Dette er viktig å sette seg inn i for de tillitsvalgte og våre medlemmer. I saken finner du Fellesforbundets kriterier for innleie og link til siden Fellesforbundet har om dette og kampanjen flere faste jobber.

Fellesforbundets kriterier for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2)

Fellesforbundet mener dette vil gi oss mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og at det vil begrense bruken av innleid arbeidskraft. Etter nyttår er kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om innleie fra et bemanningsbyrå. Følg linken i saken og les mer om innleie og kampanjen flere faste jobber.

Seks spørsmål tillitsvalgte skal stille seg før innleie:

  • Avviker innleie fra hva som er avklart med bedriften om egenbemanning, rekruttering og lærlinger?
  • Kan vi ansette i stedet for å leie inn?
  • Vil innleie føre til færre lærlinger?
  • Vil innleie føre til at vi vil mangle kompetanse i bedriften?
  • Vil innleie svekke arbeidsmiljøet i bedriften?
  • Vil innleie svekke forhandlingsstyrken til bedriftsklubben?

Hvis tillitsvalgte må svare ja på ett eller flere av stilte spørsmål, skal innleie ikke avtales.

Link til fellesforbundets side om innleie og kampanjen flere faste jobber:

https://www.fellesforbundet.no/kampanje-flere-faste-jobber---mindre-innleie/