Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Medlemsmøte, tariffoppgjøret 2020

bilde til nyhetssak

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte onsdag 18. september klokken 17.00 i kjelleren i Sagveien 24. Retten til å fremme forslag og stemme over resultatet i et tariffoppgjør er en av de viktigste medlemsfordelene. Det er du som medlem som avgjør hvilke saker Fellesforbundet skal jobbe med. Vi oppfordrer derfor alle til å komme med forslag på hva du vil skal bli bedre i din tariffavtale og hva Fellesforbundet skal prioritere. Send inn forslag og kom på møtet, så skal vi sammen vedta hvilke forslag som skal sendes inn før fristen til Fellesforbundet, som er 4. oktober 2019. Forslags- og påmeldingsfrist er mandag 16. september.