Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Styret i Ogf

Styret i Ogf


Kristin Mulleng Sezer
Leder
Telefon: 22809870
Mobil: 91344677
Send e-post
Terje Fjellum
Nestleder
Telefon: 22809870
Mobil: 91674227
Send e-post
Christian Bøhm
Styremedlem
Mobil: 91538480
Send e-post
Bjørg Folkedal
Styremedlem
Mobil: 48067304
Send e-post
Bjørn Olsen
Styremedlem
Mobil: 90833347
Send e-post
Anne Rønningsbakk
Styremedlem
Mobil: 48007663
Send e-post
Anders Chris Weimoth
Styremedlem
Mobil: 47011451
Send e-post
Jan Tore Engebretsen
Varamedlem
Mobil: 90893929
Send e-post
Yvonne Pettersen
Varamedlem
Mobil: 91167058
Send e-post
Roger Hollund
Varamedlem
Mobil: 92663839
Send e-post

Styret i Ogf fortsetter på neste side...