Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Dette er Ogf

Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening (Ogf), er Norges eldste fagforening og ble etablert som Den Typografiske Forening i Christiania 23. juli 1872 og var Norges første levedyktige fagforening. I 1984 slo Oslo Bokbinderforening, Oslo Litograf- og Kjemigrafforening og Oslo Typografiske Forening seg sammen. Det nåværende navnet er fra 2006, da Norsk Grafisk Forbund gikk inn i Fellesforbundet.

Vi organiserer medlemmer innenfor grafisk bransje, og er en høyst levedyktig og aktiv fagforening. Tradisjonelt sett er det medlemmer innenfor avis, trykkerier, pakkeri, bokbinderier, kartonasje og silketrykk vi har flest medlemmer, men vi organiserer også innenfor reklamebyråer og nye medier.

 Har du råd til å la være?

 • Hjelp om du får problemer på jobben
 • Gratis juridisk bistand i arbeidskonflikter

Ogfs egne medlemsfordeler

 • Dekt reduserte feriepenger
 • En halvtime gratis advokatbistand i private saker
 • Støtteordning for etterlatte
 • Økonomisk støtte ved arbeidsledighet
 • Rentefritt lån om bedriften går konkurs
 • Et faglig nettverk

Støtte til kurs/studier

 • Inntil 6.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Grafisk stipendordning
 • Inntil 5.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Oslo grafiske fagforening
 • I tillegg kan du søke støtte fra LOs utdanningsfond
 • Halv pris på kurs hos IGM hvis det er tariffavtale på din arbeidsplass

Hva koster det deg?

 • 2,1 % av brutto lønn