Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening

Endre avdeling

Nyttige linker

Her kommer det en del nyttige linker som dere kan bruke.

  Arbeidstilsynet
2 HMS portalen
3 Arbeidsmiljøvernloven 
4 Her kan dere søke om bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet har lov til utleie
5 Standard arbeidsavtale på flere språk
6 Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
7 Verneombudets oppgaver og rolle
8 Melding av yrkesskader, Trykk på skjema oppe til Høyre 
10 Minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler 
11 Regler for overtid
12 faktaside om overtid
13 Søk i register for bemanningsforetak
14 Ferieloven
15 Feriepenger
16 Faktaside om ferie
15 Permittering brosjyre
16 Permittering
17 Faktaside om permittering
19 Permitteringer se Hovedavtalens § 8
20 Folketrygdloven sykepenger
21 Lov om 1 og 17 mai som høytidsdager
22 Inkluderende arbeidsliv (IA)
23 Retten til og bruke egenmelding se AML § 8-23 - § 8-27
24 LO Favør
25 Skjema melding om dødsfall
26 LO favør for tillitsvalgte
27 Forsikringngs vilkår
28 Fellesforbundet info om lønn og arbeidsvilkår
29 Fellesforbundet sin Web TV
30 Fri fagbevegelse
31 Fagblader
32  LO
34 Info om medlemsskap for student og elev-medlemmer
36 Lo utdanningsfond og søknad om stipend
40 Pensjonskalkulator
42 Regjeringen
43 Stortinget
44 Nav Arbeid og trygd
47 Politiet
48 Konfliktrådet
49 Forliksrådet 
50 Skatteetaten
51 Konkursrådet
52 AAF
54 Tabell som viser forfrysningsfare
55 Grenser fra arbeidstilsynet
56 Her kommer det en link som kan regne om effektiv tempratur
57 Opplæringsloven
60 Link til videregående opplæring 
62 Her kan dere oversette med Google Språkverktøy
66 Tariffleksikon
67 Nye avgjørelser fra Borgarting lagmannsrett
68

Offentlig elektronisk postjournal