Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Velkommen til halvårsmøte

bilde til nyhetssak

i Grafisk Hus fredag 30. september kl. 18.00.

På møtet vil det bli informert om status for prosjektet vi har satt ned som skal se på framtiden til avdelingen, herunder sammenslåing med annen avdeling.
Etter selve møtet vil det som vanlig bli en hyggelig sammenkomst med god mat og drikke.
Sett av kvelden. Du er hjertelig velkommen.
Her er innkallingen med dagsorden.