Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Merkejubilanter på årsmøtet

bilde til nyhetssak

På årsmøtet ble nye merkejubilanter tildelt oppmerksomhet for lang og tro tjeneste.

40-årsjubilantene som var til stede og ble tildelt nålen for 40 års medlemskap i LO
var Terje Engelsgjerd, Rune Espen Hansen og Kari Jacobsen, her flankert av
ADK-leder Morten Larsen og foreningsleder Frode Følgesvold.

 

45-årsjubilantene som var til stede og ble tildelt diplom som æresmedlemmer for 45 års medlemskap
i forbundet var Bjørn Hope, Ingve Hansen, Finn Otto Engebrethsen, Per Marthon Mæland og
Mainart Olav Olsen, her flankert av foreningsleder Frode Følgesvold og ADK-leder Morten Larsen.