Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Velkommen til halvårsmøte

bilde til nyhetssak

i Grafisk Hus fredag 27. oktober kl. 18.00.

På møtet vil det bli informert om status for foreningen, samt den økonomiske situasjonen og veien videre.
Etter selve møtet vil det som vanlig bli en hyggelig sammenkomst med god mat og drikke.
Sett av kvelden. Du er hjertelig velkommen.
Her er innkallingen med dagsorden.