Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Merkejubilanter på årsmøtet

bilde til nyhetssak

På årsmøtet 25. mars 2017 ble nye merkejubilanter tildelt oppmerksomhet for lang og tro tjeneste.

45-årsjubilanter

45-årsjubilantene som var til stede og ble tildelt diplom som æresmedlemmer for 45 års medlemskap var Lars Magnus Falch, Sven Terje Haugbråten, Anna Langhelle, Roar Eltervaag, Olaug Berit Pedersen, Rolf Asbjørn Hansen, Sten Torger Solberg, Egil Oliversen og Magne Hermansen, her flankert av foreningsleder Frode Følgesvold, ADK-leder Morten Larsen (t.v.) og forbundssekretær Knut Øygard (t.h.).

 

40 års jubilanter

40-årsjubilantene som var til stede og ble tildelt LOs nål for 40 års medlemskap var Jarle Auestad, Leif Lund, Leif Laier og Terje Atle Rasmussen, her flankert av ADK-leder Morten Larsen, foreningsleder Frode Følgesvold (t.v.) og forbundssekretær Knut Øygard (t.h.).

 

25 års jubilantene

25-årsjubilantene som var til stede og ble tildelt forbundets nål for 25 års medlemskap var Solaug Barlaug og Anne Torhild Pettersen, her flankert av forbundssekretær Knut Øygard, foreningsleder Frode Følgesvold (t.v.) og ADK-leder Morten Larsen (t.h.).