Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Velkommen til halvårsmøte 2018

bilde til nyhetssak

i Grafisk Hus onsdag 24. oktober kl. 18.00.

På møtet vil det bli informert om status for foreningen og sammenslåingsprosessen, samt en orientering om den økonomiske situasjonen.
Under møtet vil det bli kaffe og noe å bite i.
Du er hjertelig velkommen.
Her er innkallingen med dagsorden.