Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Om oss

Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening ble stiftet i 1882, da som Stavanger Typografiske Forening. Etter dette er denne foreningen slått sammen med bokbinderforeningen og den litografiske foreningen i Stavanger, og senere med de grafiske foreningene i Haugesund, Flekkefjord og Farsund. Mer enn 130 år senere er vi fortsatt en aktiv fagforening og en del av et større fellesskap i Fellesforbundet. Vi organiserer grafiske arbeidstakere innen avis, grafiske bedrifter og nært beslektede yrker.

 

 

 

     

Grafisk Hus
Leder og kontoransvarlig har kontor i Grafisk Hus. Det er foreningens eget hus hvor vi har mange arrangementer for medlemmer (årsmøter, medlemsmøter, treff 1. mai, temamøter, pensjonisttreff, ungdomsmøter, sosiale arrangement, kurs, treff for ledige m.m.).
Grafisk Hus ligger sentralt i Stavanger, i St. Svithuns gate 31.
Huset kan leies av medlemmene til en hyggelig pris til for eksempel konfirmasjoner, dåp etc.

 

Administrasjonen

Leder Frode Følgesvold

Adm.sekretær Eli Andreassen