Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Utvalg og komiteer

Kontrollkomitéen
Per Marthon Mæland
Harald Age Torgersen
Lene Rognstad
Rolf E. Frafjord, vara

Studieutvalget
Leder - Helene Holm
Erik DePasquale
Rune Falnes Andersen
Espen Løype Petterson, vara

Protokoll- og diettkomitéen
Per Bakken
Ingve Hansen
Tor Inge Halvorsen
Rune Andersen
Sten Solberg

Huskomitéen
Egil Bjelland
Thorleif Olsen
Per Marthon Mæland
Øyvind Berg Egeskog, vara

Ungdomsutvalget
Leder - Marius Solheimsnes
Tommy Anvik
Cecilie Petterson
Glenn H. Olsson, vara

Innstillingskomitéen
Torleif Olsen
Per Bakken
Jarle Auestad
Kåre Hidle
Dagfinn Rasmussen
Lene Rognstad
+ en repr. som konstitueres av og fra styret