Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Årsmøte ble holdt 21. mars

Avdelingens årsmøte ble holdt 21. mars kl. 14.00 på Quality Hotel klubben i Tønsberg.

Etter valget ble dette det nye styret:

Leder:
Gunn Gundersen - Ikke på valg
Nestleder/studieveileder:
Rita Winger - Gjenvalg
Sekretær:
Frode Melsom - Ikke på valg
Kasserer:
Jon Reidar Paulsen - Gjenvalg
Styremedlem:
Morten G. J. Lia - Gjenvalg
Styremedlem:
Else Berit Persson - Gjenvalg
Styremedlem:
Tron Skjellerud - Ny
Styremedlem:
Tom Chr. Warhuus - Ny

1. varamedlem: Espen Krey - Gjenvalg
2. varamedlem: Thomas Stormo - Ny
3. varamedlem: Frode Rasch - Gjenvalg