Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Årsmøte ble holdt 12. mars 2016

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet Sør Øst Grafiske Fagforenings årsmøte ble holdt 12. mars 2016 kl. 14.00 på Quality Hotell Klubben i Tønsberg Det ble et godt og stort oppmøte, med 48 tilstede inkludert gjester, hvorav 45 medlemmer var representert og 45 stykker hadde stemmerett.

Oppmødte på årsmøte

Dagsorden var som følger:

1. Åpning v/leder Gunn N. Gundersen
2. Konstituering. Valg av dirigent og sekretær
3. Beretning
4. Regnskap
5. Vedtektsendringer
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger
8. Valg
9. LO-sekretær, Trude Tinnlund: Den fagligpolitiske situasjonen
10. Utdeling av merker og diplomer til avdelingens jubilanter.
Distriktssekretær Steinar Syversen taler til jubilantene.
11. Avslutning

Frode Melsom ble valgt som møtesekretær, mens Morten Lia ble valgt som dirigent.

Den faglig politiske situasjonen ved LO-sekretær Trude Tinnlund

LO-sekretær Trude Tinnlund snakket om disse temaene:
Arbeidsledigheten, kompetanseutvikling, tariffoppgjøret, utviklingen i arbeidslivet, delingsøkonomi, flyktningsituasjonen og arbeidslivs-kriminalitet.

Vervekampanje

Avdelingen har utført vervekapanje i år, med premie til de som verver flest.
1. premie: Jon Asle Andersen
2. premie: Frode Rasch
3. premie: Else Marit Larsen
Jon Asle Andersen var ikke til stede på årsmøtet.

 Vinnere vervekampanje

 

Utdeling av merker og diplomer

Steinar Syversen innledet med å fortelle om fagforeningens rolle og viktigheten av den.

Totalt hadde vi 39 jubilanter i år.
15 av disse var 25-års jubilanter.11 av disse var 40-års jubilanter.
13 av disse var 45-års jubilanter.

Til sammen møtte seks jubilanter opp på årsmøtet. To for hver gruppe.

Avslutning

Gunn N. Gundersen avsluttet årsmøtet.
Det nye styret og andre verv kan du finne her.