Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Hva har skjedd siden Årsmøtet?

bilde til nyhetssak

Her er litt info til dere om hva som har skjedd siden Årsmøtet 28. april 2018. Samtidig vil vi ønske alle våre medlemmer et godt nytt år!

Årsmøtet har besluttet at avd. 855 Sør Øst Grafiske Fagforening skulle oppløses 1. april 2019, og at medlemmene skal overføres til Fellesforbundets avdelinger der de har geografisk tilknytting.
Dette betyr at avdelingen er inne i en spesiell situasjon og inne i sitt siste år.
Årsmøtet bestemte at det skulle velges et avviklingsstyre som skulle forberede oppløsning, og at det skulle være en fra hvert fylke.
Avviklingsstyre består av: Frode Rasch fra Telemark, Tom Chr. Warhuus fra Vestfold, Ørjan Sollie fra Aust Agder og Inger Aga Svendsen fra Vest Agder.
Frode Rasch ble valgt som leder av avviklingsstyret. Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet har bistått avviklingsstyret. Resten av styret skal fortsette den daglige driften av avdelingen, og bistå våre medlemmer og fremme deres lønn og arbeidsvilkår.
Hytta i Sandefjord er solgt gjennom Krogsveen i Sandefjord.
Avviklingsstyret har hatt flere møter med avdeling 8 og 39 i Telemark.
De valgte til slutt å forhandle med avdeling 39.
Medlemmene i Telemark blir overført til avdeling 39, Industri og Service fra 1. april 2019.
Avdeling 39 tar over utgiftene for leie av kontoret som vi har i dag, og de tar over arbeidsgiveransvaret for valgte leder.
Medlemmene i Horten går inn i avdeling 50, medlemmene i Vestfold går inn i avdeling 7, medlemmene i Aust Agder går inn i avdeling 9, medlemmene i Vest Agder går til avdeling 3 og Mandal går til Fellesforbundets Avdeling i Mandal.
Oppløsning av Sør Øst Grafiske Fagforening vil skje fra 1. april 2019, og overføring av medlemmer og aktiva til deres nye avdelinger vil også være fra denne dato.
Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å møte opp på årsmøtene til de nye avdelingene og representere den Grafiske Bransje på en god måte.

Til slutt ønsker vi dere et godt nytt år!

Hilsen Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening