Bransjekonferansen 2017

Fellesforbundets tariff-/bransjeråd inviterer til felles bransjekonferanse. Konferansen holdes som en felles konferanse onsdag 25. oktober for alle bransjene og bransjevise konferanser enten tirsdag 24. eller torsdag 26. oktober på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen).

Følgende bransjer starter 24. oktober klokken 11 og avslutter 25. oktober klokken 16:

 • AMB/VTA (AMB og VTA overenskomstene)
 • Industri (Industrioverenskomsten)
 • Havbruk (Havbruksoverenskomsten)
 • Bil (Biloverenskomsten)
 • Byggfag (FOB – Fellesoverenskomsten for byggfag)
 • Treforedling (Fellesoverenskomsten for treforedling, Wallboardoverenskomsten)


Følgende bransjer starter 25. oktober klokken 11 (presis) og avslutter 26. oktober klokken 16:

 • Avis (Avis- og pakkerioverenskomstene)
 • Grafisk (Overenskomstene for trykkeri, bokbindere, serigrafiske bedrifter, kartonasje)
 • Grønn sektor (Naturbruk, jordbruk og gartneri, Miljøoverenskomsten)
 • Byggeindustrien (Overenskomst for byggeindustrien, glassoverenskomsten)
 • Fly (Flyoverenskomsten)
 • Hotell RR (Riksavtalen, Landforpleining, Landsoverenskomsten)
 • Forsvaret (VO forsvaret)

 

Målgruppe og opptaksvilkår

Tillitsvalgte i bedrift med en av de ovenfornevnte overenskomster
Medlemmer av tariff-/bransjerådene.

Vi presiserer at  tillitsvalgte i klubber som arbeider under overenskomsten vil bli prioritert på konferansen.

Vi tar ut deltakere for å sikre bredest mulig sammensetning av tillitsverv i ulike
typer fag og bedrifter, geografi, bedriftsstruktur. Deltakerne vil bli tatt ut i forståelse med tariffrådene for det respektive område.

Forbundet dekker oppholdet på Clarion Hotel Congress Oslo Airport under konferansen.

Påmelding:

Påmeldingen skal gjøres til den bransjen overenskomsten din tilhører – (du velger bransje når du skal melde deg på)

VIKTIG: Ikke bestill flybilletter. Det vil komme en egen link for bestilling av flybilletter til de som blir tatt opp til å delta på konferansen (dette uttaket vil bli gjort etter fristen 25. august).

Påmeldingsfrist er 25. august.

PÅMELDING HER 

 

Spørsmål:

Spørsmål om praktiske forhold rundt konferansen rettes til – kurs@fellesforbundet.no