Håndbok og rutiner

Endringer i saksbehandlingsrutinene

Det er gjort en rekke endringer i avdelingsutgaven av saksbehandlingsrutinene. Den viktigste endringen, og den som alle avdelinger må følge umiddelbart, er at de nye skjemaene fra LO juridisk avdeling er tatt inn. Her er det gjort store endringer.

Videre er det tatt inn rutiner for saksbehandling av saker knyttet til selvstendige og frilansere og sakstyper som følger av at transport nå er en del av forbundet.

 

Endring av saksbehandlingsrutiner – kontingenttrekkavtale

Det er ikke nødvendig å inngå skriftlig avtale om trekk av kontingent på underavdelinger i ISS, Eurest, Sodexo, Coor, Toma Facility, 4Services, Elite Service Partner, De 3 stuer og Fazer Food Services. Disse selskapene har sentralisert lønningskontor.
Nærmere informasjon om endrede rutiner fremkommer under kap 2 i saksbehandlingsrutinene.

Mars 2018