Håndbok og rutiner

Endring av saksbehandlingsrutiner – kontingenttrekkavtale

Det er ikke nødvendig å inngå skriftlig avtale om trekk av kontingent på underavdelinger i ISS, Eurest, Sodexo, Coor, Toma Facility, 4Services, Elite Service Partner, De 3 stuer og Fazer Food Services. Disse selskapene har sentralisert lønningskontor.
Nærmere informasjon om endrede rutiner fremkommer under kap 2 i saksbehandlingsrutinene.

Mars 2018