Fellesforbundets overenskomster

Her er oversikt over et utvalg gjeldende tariffavtaler, protokoller og brev om seneste hovedoppgjør og brev om seneste mellomoppgjør

 

Fellesforbundets overenskomster

Overenskomst

2018

2019

Protokoll

Brev om resultat

Mellomoppgjør

AIM -   overenskomsten

 

 

 

AMB -   overenskomsten

 

Brev

 

Asfalt og   veivedlikeholdsoverenskomsten

 

Brev 

 

Avisoverenskomsten

 

Brev 

 

Biloverenskomsten

 

Brev

 

Bilutleieoverenskomsten   (Virke)

 

 

 

Bokbinderoverenskomsten

 

Brev

 

Overenskomst for Byggeindustrien

 

Brev

 

Fellesoverenskomsten   for byggfag

 

Brev

 

Flyoverenskomsten

 

Brev

 

Glassoverenskomsten

 

Brev 

 

Havbruksoverenskomsten

 

Brev

 

Industrioverenskomsten

 

Brev

 

Jordbruk og   gartneri

 

Brev

 

Kartonasjeoverenskomsten

 

Brev

 

Landforpleiningsavtalen

 

Brev

Satser

 

Landsoverenskomsten

 

Brev

Satser

 

Miljøvirksomheter

 

Brev 

 

Myntoverenskomsten

 

 

 

Naturbruksoverenskomsten

 

Brev 

 

Overenskomsten for   bilutleie (NHO)

 

Brev

 

Pakkerioverenskomsten

 

Brev 

 

Riksavtalen

 

Brev

Satser

 

Serigrafioverenskomsten

 

Brev

 

Steinindustrioverenskomsten

 

Brev

 

Tannteknikeroverenskomsten

 

 

 

Treforedling

 

Brev

 

Trykkerioverenskomsten

 

Brev

 

Verkstedoverenskomsten   for Forsvaret

 

Brev

 

VTA -   overenskomsten

 

Brev 

 

Wallboardoverenskomsten

 

Brev 

 

Hovedavtalene