Fellesforbundets overenskomster

Her er oversikt over et utvalg gjeldende tariffavtaler, protokoller og brev om seneste hovedoppgjør og brev om seneste mellomoppgjør

Fellesforbundets overenskomster

Overenskomst

2018

2019

 

Brev om resultat

Mellomoppgjør

AIM -   overenskomsten

     

AMB -   overenskomsten

 

Brev

Brev

Asfalt og   veivedlikeholdsoverenskomsten

 

Brev

Brev

Avisbud

    Brev 

Avis-, avistrykkeri- og pakkerioverenskomsten

 

Brev

Brev 

Biloverenskomsten

 

Brev

Brev/ garanti

Bilutleieoverenskomsten (Virke)

 

 

Brev

Bokbinderoverenskomsten

 

Brev

Brev

Bussbransjeavtalen Nettbuss

     

Bussbransjeavtalen NHO

     

Overenskomst for Byggeindustrien

 

Brev

Brev

Felleskjøpet agri

     

Fellesoverenskomsten   for byggfag

 

Brev

Brev 

Flyoverenskomsten

 

Brev

 

Funksjonæroverenskomsten i Nettbuss

     

Glassoverenskomsten

 

Brev 

Brev 

Godsavtalen Samfo

     

Godstransport Bring-linehaul

     

Godstransport NLF

    Brev 

Grossistavtalen NHO Service og handel

     

Grossistoverenskomsten Virke

     

Havbruksoverenskomsten

 

Brev

Brev

Havne- og terminaloverenskomst

     

Industrioverenskomsten

 

Brev

Brev

Jordbruk og   gartneri

 

Brev

 

Kartonasjeoverenskomsten

 

Brev

Brev

Kranoverenskomsten Virke

     

Landforpleiningsavtalen

 

Brev

Satser

Brev / Satser

Landsoverenskomsten

 

Brev

Satser

Brev / Satser

Miljøvirksomheter

 

Brev 

 

Miljøbedrifter i Norge NHO

    Brev 

Myntoverenskomsten

 

 

 

Naturbruksoverenskomsten

 

Brev 

 

Oljeavtalen NHO

    Brev 

Oljeavtalen Virke

    Brev

Overenskomsten for   bilutleie (NHO)

 

Brev

Brev

Riksavtalen

 

Brev

Satser

Brev / Satser

Sandtakoverenskomsten

 

 

Brev

Schenkeroverenskomsten

     

Serigrafioverenskomsten

 

Brev

Brev

Speditøroverenskomst

    Brev 

Steinindustrioverenskomsten

 

Brev

Brev 

Tannteknikeroverenskomsten

 

 

Brev 

Taxioverenskomsten

    Brev 

Transportselskaper i Norge

    Brev 

Treforedling

 

Brev

Brev 

Trykkerioverenskomsten

 

Brev

Brev

Verkstedoverenskomsten   for Forsvaret

 

Brev

 

VTA -   overenskomsten

 

Brev 

Brev

Wallboardoverenskomsten

 

Brev 

Brev

Hovedavtalene