Kontraktsvilkår for byråansatte

Loven sier at man har rett på forutsigbarhet og forutsigbarhet for lønn i arbeidsforholdet. Dette gjelder også de som er ansatt i bemanningsbyrå, som nå har fått særlige krav til sin arbeidsavtale.

Særlig om krav til arbeidsavtalen på ansettelsestidspunktet etter de nye innleiebestemmelsene som innføres 1. januar 2019:

1. Det skal fremgå av arbeidsavtalen at du er fast ansatt i virksomheten.

2. Arbeidsavtalen din skal angi stillingsprosenten du skal arbeide.

3. Arbeidsavtalen din skal angi arbeidstidens lengde og plassering.

4. Arbeidsavtalen skal ikke angi urimelige begrensninger i deltidsansattes mulighet til å inngå andre arbeidsforhold for å oppnå tilfredsstillende inntekt ut over avtalt deltidsstilling.

5. Arbeidsavtalen din skal angi når lønne skal utbetales. 

En forklarende tekst på punktene om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) finnes HER

 

Blir ikke dette ivaretatt i arbeidsavtalen kan disse malene brukes:

 Arbeidstaker sender skriftlig henvendelse til bedriften vedrørende arbeidsavtalens innhold: 

Bedriftsklubben ber om tvistemøte HA §2-3 vedrørende arbeidsavtalens innhold

Oppstår det uenighet på møte, kan denne uenighetsprotokollen brukes

Fellesforbundet og NHO handel og service er enige om en kontraktsmal som skal gjelde særskilt for byråansatte innenfor bygg.

Norsk

Engelsk

Polsk