Entreprise/Bortsetting

Entreprise

Noen ganger ønsker bedriften å sette ut deler av et arbeid som entreprise. Her er en sjekkliste som vil gjøre det lettere å avgjøre om det er reell entreprise som utføres, eller om der er et forsøk på å dekke over innleie fra et bemanningsbyrå. 

Det er entreprise når: 

 • Underentrepenører stiller med egen arbeidstakere og den som leder arbeidet
 • Utfører et oppdrag på oppdrag fra en oppdragsgiver
 • Fast pris uavhengig av tidsbruk
 • Underentrepenøren har ansvaret for resultatet av arbeidet som utføres
 • Underentrepenøren benytter seg av egene materialer og verktøy

Det er utleie når: 

 • Oppdragsgiveren leder arbeidet
 • Bestemt antall arbeidstakere til disposisjon
 • Timepris eller timeavhengig pris
 • Kontrollerer arbeidstid
 • Ubestemte eller bare skisserte arbeidsoppgaver
 • Oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeidet
 • Oppdragsgivers materialer og vertøy benyttes

 

Bortsetting av arbeid

 Noen ganger er arbeidsmengden så stor at bedriften ønsker å sette bort en del av et arbeid. Dette må det forhandles om med klubben. Bilag 14 i Fellesforoverenskomsten for byggfag (FOB) Står det: 

 

Forslag til en protokoll om bortsetting av arbeid finnes HER

 

 

Innleie fra produksjonsbedrift

Ved innleie fra en annen produksjonsbedrift er det andre regler (AML §14-13) en ved innleie fra bemanningsbyrå.

Her er noen sjekkpunkter ved innleie fra en annen produksjonsbedrift.

 • En produksjonsbedrift kan ikke leie ut mer enn 50% av sine ansatte. Hvis de gjør det er de å anse som et bemanningsbyrå
 • Utleiebedriften må drive egenproduksjon
 • Det er bare fast ansatte i bedriften som kan leies ut
 • Utleide fra en produksjonsbedrift beholder lønna de har der. Likebehandling gjelder ikke
 • Bedriften som leier inn skal ha avtale med de tillitsvalgte når de leier inn et antall arbeidere som utgjør mer enn 10% av de ansatte, eller når innleien skal vare mer enn ett år
 • Innleiebedriften skal kunne dokumentere om de leier folk fra produksjonsbedrift