Pracujesz za pośrednictwem agencji zatrudnienia ?

Od 01.01.2019 wprowadzane będą nowe ustawy ,które zapewnią pracownikom klarowna sytuację warunków pracy .

Kontrakt który określa dokładny wymiar czasu pracy ( wielkość etatu )

Wyplata wynagrodzenia wg. wymiaru czasu określonego w kontrakcie

Dokładny i konkretny harmonogram czasu pracy (dziennego i okresowego)

Fellesforbundet od dawna walczyło o lepsze warunki pracy dla osób pracujących za pośrednictwem agencji zatrudnienia .
Nowelizacja prawa wynikła z bardzo ciężkiej pracy Fellesforbundet , mężów zaufania , klubów i wydziałów .
Jeśli ty i twoi koledzy chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat , jakie macie prawa ,jak poprawić sytuacje w waszych firmach - zapiszcie się do Fellesforbundet

Zmiany w kodeksie pracy wchodzą w życie od 01.01.2019

1. Co rozumiemy przez pojęcie praca stała § 14-9 2

Artykuł 14-9 (1) kodeksu pracy będzie miał następujące brzmienie :

Pracownik musi zostać zatrudniony na stale .Poprzez stała prace rozumiemy prace na czas nieograniczony i to ze pracownik jest zabezpieczony przez prawo przed nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy pracy. Co daje gwarancje bezpieczeństwa ekonomicznego i ochrony stanowiska pracy

2. Regulacja czasu pracy – Wymogi dotyczące treści umowy o prace § 14-6 (1) j

Umowa o prace musi zawierać istotne informacje o stosunku pracy ,w tym:

j) Długość i harmonogram dziennego i tygodniowego czasu pracy
Jeżeli praca ma być wykonywana okresowo ,to umowa o prace ma określać i zapewniać podstawę do obliczenia kiedy praca ma być wykonywana

Więcej informacji o Fellesforbundet