Faglig tillitsvalgt 1

TOR
29

Quality Hotel Strand, Gjøvik
Dato: 29.08.2019 – 30.08.2019
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Målgruppen for kurset er nye tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å sette seg inn i aktuelle lover og avtaleverk, og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtsarbeid. Man skal etter endt kurs kunne avholde møter i henhold til forbundets vedtekter, ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

 

Nærmere opplysninger og påmelding finner du her: