FFdagene 2018

ONS
24

Trysil
Dato: 24.10.2018 – 26.10.2018
Tidspunkt: 10.00 – 13.00

Avdelingene i Fellesforbundet Oppland og Hedmark har også i år gleden av å invitere til felles kurs.

I år vil fokuset være :

- Arbeidslivskriminalitet

- Hovedavtalen/overenskomstbilag

- Regionale verneombud (kommer fra bygg, hotell, restaurant og renhold)

Spesielt tilrettelagt for klubbstyre og verneombud, men åpent for alle medlemmer i Hedmark og Oppland

NB! Frist for påmelding er 22. august

Reise og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter AOF`s satser. Bekreftelse fra arbeidsgiver tas med til kursstart

Påmelding til innlandet@aof.no