ADK Midt - Rekrutteringskurs

MAN
10

Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal
Dato: 10.09.2018 – 12.09.2018
Tidspunkt: 11.30 – 14.30

Kurset er et fellestiltak for Trøndelag og Møre og Romsdal. Innhold: Rekruttering innen avdelingenes og klubbenes organisasjonsområde, oppsøkende arbeid, mot bedrifter med og uten tariffavtaler. LOfavør og kommunikasjon.

 

 

Målgruppe:

Tillitsvalgte i avdelinger og klubber, og medlemmer med interesse for rekruttering

Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

 

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Ansvarlig avdeling: Fellesforbundet avd. 28/108

Frist for påmelding: 17. august 2018

KLIKK HER FOR PÅMELDING