Biloverenskomsten

TOR
25

Sandmoen Kro, Heimdal
Dato: 25.10.2018 – 25.10.2018
Tidspunkt: 10.00 – 16.00

Målgruppe: Tillitsvalgte og klubbledere i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal

Innhold:

Tariffoppgjøret 2018, Tariffavtalens betydning og innhold.
Overenskomsten, lokale forhandlinger. Protokoller

Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Påmelding:

KLIKK HER