Bilkonferanse AVLYST

ONS
26

LO-senteret i Lerstadvegen/Tessbygget
Dato: 26.09.2018 – 26.09.2018
Tidspunkt: 17.30 – 20.30

Konferansen gjelder for medlemmer i Møre og Romsdal.

 

Målgruppe:

Medlemmer og tillitsvalgte på biloverenskomsten.

Innhold:

En kort innføring på enkelte områder på biloverenskomsten og dagsaktuelle spørsmål fra deltakerne.

Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Ansvarlig avdeling: Avdeling 31 Sunnmøre

 

Påmeldingsfrist: 29. august 2018

KLIKK HER FOR PÅMELDING

             

   
   

 

   
   

Søknadsskjema sendes av søker til sin avdeling