Dagskonferanse FOB

TOR
25

LO-senteret i Lerstadvegen/Tessbygget
Dato: 25.10.2018 – 25.10.2018
Tidspunkt: 09.00 – 16.30

Konferansen er for medlemmer i Møre og Romsdal.

Målgruppe:

Medlemmer og tillitsvalgte på fellesoverenskomsten for byggfag

Innhold:

En dag med gjennomgang av aktuelle temaer fra fellesoverenskomsten for byggfag. 

Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Ansvarlig avdeling: Avdeling 31 Sunnmøre

 

Påmeldingsfrist: 27. september 2018

KLIKK HER FOR PÅMELDING

             

   
   

 

   
   

Søknadsskjema sendes av søker til sin avdeling