Faglig tillitsvalgtopplæring FTV 3

MAN
26

Scandic Hell Hotell
Dato: 26.11.2018 – 29.11.2018
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Målgruppe: Kurset er et fellestiltak for Møre og Romsdal og Trøndelag. Tillitsvalgte og medlemmer kan også søke. Bør ha gjennomført FTV1 og FTV2 eller tilsvarende

Innhold:

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi. Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling, de skal lære å disponere tildelt tid på talerstol. Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem. Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt

Kostnader:

Kurset er gratis for medlemmene

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipend på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver

Reisekostnader:

Dekkes etter AOFs satser som er kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Ansvarlig avdeling: Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim

Påmeldingsfrist: 2. november 2018

KLIKK HER FOR PÅMELDING