LOs Felles Ungdomskurs Sør-Trøndelag

FRE
02

Scandic Hell Hotel, Stjørdal
Dato: 02.11.2018 – 04.11.2018
Tidspunkt: 16.00 – 14.00

Målgruppe: Alle medlemmer under 30 år i Midt-Norge, gjerne nye medlemmer

 

Innhold: Er du under 30 år, og medlem av Fellesforbundet? Ønsker du å vite mer om hva Fellesforbundet jobber med for deg som medlem? Har du lyst til å vite mer om hvordan du som medlem kan påvirke forbundet? Da er dette kurset for deg!

Kurset er et felleskurs med deltakere fra flere andre LO-forbund, så det vil bli en lærerik, hyggelig og sosial helg. Kurset vil gi deg en grunnleggende innsket i hvordan forbundet er bygd opp og hvordan forbundets forskjellige deler arbeider. i tillegg får du informasjon om LO-Favør

Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste: For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader: Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon.Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Påmelding: Påmelding skal skje elektronisk via AOF sine nettsider.

KLIKK HER FOR PÅMEDING