Pensjonskonferanse

ONS
10

Storgata 18- Spiserommet til Sparebank 1
Dato: 10.10.2018 – 10.10.2018
Tidspunkt: 10.00 – 15.30

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundets avdelinger i Møre og Romsdal.

Innhold: Konferansens tema er pensjon og avtalefestet pensjon (AFP)

Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste: For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arabeidsgiver

Reisekostnader: Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Påmelding: Påmelding skal skje elektronisk via AOF sine nettsider. Frist 20. september 2018

Spørsmål om kurset: Kontakt organisasjonssekretær Knut Erik Brevik, mobil 951 04 392 eller e-post knut.erik.brevik@fellesforbundet.org

KLIKK HER FOR PÅMELDING