Faglig Tillitsvalgt Modul 2

MAN
18

Quality Airport Sjørdal
Dato: 18.02.2019 – 21.02.2019
Tidspunkt: 10.00 – 15.00

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet i Møre og Romsdal og Trøndelag som har fullført Faglig Tillitsvalgt Modul 1. Medlemmer fra andre deler av landet kan søke, men det er medlemmer i Midt-Norge som vil bli prioritert

 

Innhold:

FTV 2 gir kunnskap om forhandlingsteknikker, både teori og praksis, hvordan arrangere årsmøte/medlemsmøte i bedriftsklubben og innføring i hvordan skrive protokoller etter forhandlingsmøter, samt bedriftsøkonomi.

Kurspris - Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Påmelding:

Frist 1. februar 2019

KLIKK HER FOR PÅMELDING:

            

   
   

 

   
   

Søknadsskjema ligger ute på AOF sine hjemmesider.