Faglig Tillitsvalgtopplæring Modul 2 (FTV 2)

MAN
28

Scandic Parken Ålesund - AVLYST
Dato: 28.10.2019 – 31.10.2019
Tidspunkt: 10.00 – 13.00

Målgruppe: Tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer som er medlem av Fellesforbundet i Møre- og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag

Innhold:

Deltakerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentbygging. Ha kunnskap til å kunne gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette

Kurspris - Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Frist for påmelding:

1. oktober 2019

KLIKK HER FOR PÅMELDING