Faglig Tillitsvalgtopplæring modul 3 (FTV 3)

MAN
21

Stjørdal
Dato: 21.10.2019 – 24.10.2019
Tidspunkt: 09.00 – 15.00

Målgruppe: Tillitsvalgte, medlemmer kan også søke. Bør ha gjennomført FTV1 og FTV2 eller tilsvarende

Innhold:

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi

Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling, de skal lære å disponere tildelt tid på talerstol

Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem

Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt

Deltakerne skal gjøres kjent med begrepet «hersketeknikker» og skal få tips til hvordan de skal motvirke disse

 

Kurspris - Gratis

 

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

 

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00/Km, eller etter offentlig kommunikasjon.Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 

Frist for påmelding:

27. september 2019

KLIKK HER FOR PÅMELDING