FTV 1 -Faglig Tillitsvalgtopplæring modul 1

MAN
25

Scandic Hell Hotel, Stjørdal
Dato: 25.11.2019 – 28.11.2019
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Målgruppe: Tillitsvalgte og klubbledere i Trøndelag og Møre og Romsdal

Innhold:

Kurset tar for seg arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, rettigheter og plikter som

tillitsvalgt, Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og

annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.

 

Kurspris - Gratis

 

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser,

for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

 

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 

Frist for påmelding - 23. oktober 2019

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING