Fellesoverenskomsten for Byggfag - kurs (FOB)

MAN
29

Quality Airport Hotel, Stjørdal
Dato: 29.04.2019 – 30.04.2019
Tidspunkt: 09.00 – 15.00

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer innen Fellesoverenskomsten for byggfag

Innhold:

Deltakerne får høre historien bak tariffavtalene

Deltakerne får en grundig innføring i Fellesoverenskomsten for byggfag

Deltakerne får en innføring i akkordtariffene

Vi ser litt på basens rolle

Kurspris - Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 

Frist for Påmelding 29. mars 2019

KLIKK HER FOR PÅMELDING